Unit 8 - Words "The Influece of India in Britain"

Övningen är skapad 2019-07-12 av amarkadic. Antal frågor: 28.
Välj frågor (28)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Influence Inflytande
 • Variety Urval
 • Politician Politiker
 • Grind to a halt Stanna
 • Sector Sektor
 • Influence Påverka
 • Fashion Mode
 • Prestigious Inflytelserik
 • Constantly Ständigt
 • Guest Gäst
 • Spicy Kryddstark
 • Head waiter Hovmästare
 • Colonise Kolonisera
 • Peaceful Fridfull
 • Produce Producera
 • dependent Beroende
 • Clothing Kläder
 • Retailer Detaljhandlare
 • Success Framgång
 • Stall Stånd
 • Market Marknad
 • Schooling Utbildning
 • Shortage Brist
 • Medical training Läkarutbildning
 • Qualify Få behörighet
 • Condition Förhållande
 • Trader Köpman
 • Right Rättighet

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unit-8-words-the-influece-of-india-in-britain.9103592.html

Dela