Unit 8 - Words "Shiksa Karmis - Barefoot Teachers"

Övningen är skapad 2019-07-12 av amarkadic. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Barefoot Barfota
 • Province Provins
 • Support Försörja
 • Turn up Komma
 • Commute Pendla
 • Incentive Motiv, Sporre
 • Organisation Organisation
 • Policy Handlingsprogram
 • Self-help Självhjälp
 • Aid Hjälp, bistånd
 • Saying Ordspråk
 • Percentage Procent
 • Basic Grundläggande
 • Skill Färdighet
 • Encourage Uppmuntra
 • Respected Respekterad
 • Primary school teacher Lågstadielärare
 • Attend Delta i
 • Intensive Intensiv
 • Keep in touch Hålla kontakt
 • Practical Praktisk
 • Instruction Undervisning
 • Scientifically Vetenskapligt
 • Conduct Utföra
 • Study Undersökning
 • Remote Avlägsen
 • Explanation Förklaring
 • Villager Bybo
 • Involved Delaktig
 • Dismiss Avskeda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unit-8-words-shiksa-karmis-barefoot-teachers.9103598.html

Dela