Unit 7 - Words from text "Comparing Jobs"

Övningen är skapad 2019-07-10 av amarkadic. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Post office Postkontor
 • Clerk Tjänsteman
 • Spare time Fritid
 • Convenient Bekväm
 • On the dot Punktligt
 • Daily Dagligen
 • Variation Omväxling
 • Extremely Extremt
 • Irregular Oregelbunden
 • Sometimes Ibland
 • Time off Ledighet
 • Compensation Kompensation
 • Pay Lön
 • Properly Ordentligt
 • Hardly Ever Nästan aldrig
 • Flexibility Flexibilitet
 • In Particular I synnerhet
 • Care for Sköta om
 • Ward (Sjukhus)avdelning
 • Depart Ge sig av
 • Make a reservation Göra en reservation
 • Cancel Avbeställa
 • Confirmation Bekräftelse
 • Dull Tråkig
 • Wedding Bröllop
 • Conference Konferens
 • Tiring Tröttsam
 • Function Fungera
 • Payment Utbetalning
 • Old age pensioner Ålderspensionär
 • Savings account Sparkonto
 • Insurance Försäkring
 • Theatre Teater
 • Chaos Kaos
 • Predict Förutse
 • Thought Tanke
 • Sight Åsyn
 • Temporary Tillfällig
 • Maid Städerska
 • Exchange Telefonväxel
 • Still Ändå
 • Premanently Fast
 • Environment Miljö
 • Once in a while Då och då
 • Fairly Ganska
 • Every three or four years Vart tredje eller fjärde år
 • Totally Fullständigt
 • Get stuck Fastna

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unit-7-words-from-text-comparing-jobs.9103504.html

Dela