Unit 7 - Words "A fireman's job is a way of life"

Övningen är skapad 2019-07-10 av amarkadic. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Fireman Brandman
 • Chief fire officer Brandchef
 • Fire brigade Brandkår
 • Put out Släcka
 • Rescue Rädda
 • False alarm Falsklarm
 • Be in charge of Ha ansvar för
 • Pass on Skick avidare
 • Recruit Rekrytera
 • Fit Vältränad
 • Well-equipped Välutrustad
 • Demand Kräva
 • Shape Form
 • Confront Konfrontera
 • Seaside town Kuststad
 • Catch fire Börja brinna
 • Crew Besättning
 • Inspect Inspektera
 • Regulation Regel, föreskrift
 • Proper Ordentlig
 • Extinguisher Eldsläckare
 • Carry out Utföra
 • Routine Rutinmässig
 • Check Inspektion, kontroll
 • Stipulate Föreskriva
 • Arson Mordbrand
 • Thrill Spänning
 • Precaution Försiktighetsmått
 • Prevent Förhindra
 • Accident Olycka
 • Staff Personal
 • Emergency Nödläge
 • Physically Fysiskt
 • Leader Ledare
 • Authority Myndighet
 • Private Privat
 • Safety Säkerhet
 • Element Inslag
 • Team spirit Laganda

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unit-7-words-a-firemans-job-is-a-way-of-life.9103511.html

Dela