Unit 2

Övningen är skapad 2016-11-13 av Cattip. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • that is why вот почему
 • newspaper газета
 • to speak, say говорить
 • to do business делать бизнес
 • to think думать
 • here здесь
 • to know знать
 • to study изучать
 • every morning каждое утро
 • every evening каждый вечер
 • computer компьютерная
 • programme программа
 • favourite любимый
 • a lot много
 • it is possible можно
 • it is necessary надо
 • news новость
 • excellent отличный
 • to understand понимать
 • popular популярный
 • because потому что
 • to work работать
 • to listen to слушать
 • the radio радио
 • to watch смотреть
 • television телевизор
 • specialist специалист
 • now теперь
 • it is difficult трудно
 • difficult трудный
 • already уже
 • firm, company фирма
 • often часто
 • to read читать
 • what, that что
 • language язык
 • excuse me извините
 • computer programmer программист
 • specialism специальность
 • our (m, f, n) наш, наша, наше
 • main office главный офис
 • branch филиал

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unit-2.6811547.html

Dela