Unidad 4A

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • förälska sig i enamorarse de
 • tron la fe
 • le sonreír
 • fortsätta continuar, seguir
 • välja elegir
 • de har bott många år... llevan muchos años viviendo...
 • förbereda sig prepararse
 • ägna sig åt dedicarse a
 • spela tocar
 • berömmelsen la fama
 • orsaken, skälet el motivo
 • lyckligtvis por suerte
 • hitta encontrar (ue-diftong)
 • byggbranschen la construcción
 • vara duktig på ser bueno en, ser buena en
 • hemligheten, knepet el secreto
 • göra sig förstådd, klara sig hyfsat defenderse (ie-diftong)
 • miljön el ambiente
 • utöva practicar
 • ofta a menudo
 • känna sig sentirse (ie-diftong)
 • platsen el sitio
 • blodet la sangre
 • därifrån de allí
 • komplicerad, besvärlig complicado, complicada

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-4a.3132050.html

Dela