Unidad 3C

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • regeringen el gobierno
 • befolkningen la población
 • valutan la moneda
 • under durante
 • seklet el siglo
 • slaven el esclavo
 • ta med sig, föra llevar
 • plantaget la plantación
 • sockret el azúcar
 • födas nacer
 • i slutet av a finales de
 • bestå av consistir en
 • träet la madera
 • rytmen el ritmo
 • nu för tiden hoy en día
 • dyka upp surgir
 • på 60-talet en los años 60
 • morir
 • skriva escribir
 • förnyas renovarse
 • å ena sidan por un lado
 • undervisningen la enseñanza
 • å andra sidan por otro
 • nöjet la diversión
 • beröra tocar

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-3c.3132071.html

Dela