Unidad 3B

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • la calle gata
 • cansado trött
 • tener mucha prisa har mycket bråttom
 • tampoco inte heller
 • /no/ sé qué hora es jag vet/inte/ vad klockan är
 • puedes du kan
 • poder (ue) kunna
 • mirar titta på
 • cinmigo med mig
 • el colegio skola
 • llegar tarede komma försent
 • ¿a qué hora? hur dags? när?
 • empiezas du börjar
 • empezar (ie) börja
 • temprano tidigt
 • siempre alltid
 • por la mañana på morgonen
 • terminar slutar
 • la noche kväll, natt
 • nunca aldrig
 • el tiempo libre tid över; fritid

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-3b.3131973.html

Dela