Unidad 2B

Övningen är skapad 2014-01-07 av teresaporfavor. Antal frågor: 39.
Välj frågor (39)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • por fin äntligen
 • medio en halv
 • digo jag säger
 • decir att säga
 • totalmente totalt
 • venir komma
 • vengo jag kommer
 • el mayor den äldsta
 • el menor den yngsta
 • otro en annan
 • la compañia företag
 • la electricidad elektricitet
 • acomodado välbärgad
 • comparado con jämfört med
 • estandar starndard
 • distinto a olik
 • autoritario auktoritär
 • predicar predika
 • tomar notas anteckna
 • el guardia vakt
 • vigilar vakta
 • mencionar nämna
 • indígena indiansk
 • impresionante imponerande
 • la plata pengar
 • la empleada anställd
 • limpiar städa
 • las afueras förorten
 • la matrícula registrering
 • contrario motstridig
 • orgulloso stolt
 • la raíz rot
 • privilegiado privilegierad
 • la amenaza hit
 • perder förlora
 • cómodo bekväm
 • necesario nödvändig
 • resumir sammanfatta
 • la impresión intryck

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-2b.3343796.html

Dela