Unidad 2A

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • la frontera gräns
 • el intercambio utbyte
 • nació han föddes
 • el/la ingeniero/a ingenjör
 • llegó han kom
 • la empresa företag
 • encontró han träffade
 • se quedó han stannade
 • terminó hon avslutade
 • el Bachillerato studentexamen
 • se dedicó a hon ägnade sig åt
 • la escalada bergsklättring
 • antes de innan
 • quiso hon ville (1)
 • decidió hon beslöt
 • quería hon ville (2)
 • aprender lära sig
 • fuera de utanför
 • ha sido det har varit
 • la experiencia erfarenhet
 • sabías du visste
 • honesto ärlig
 • básicamente i princip
 • enseño han lärde ut
 • sabía jag visste
 • el miembro medlem
 • tener suerte ha tur
 • me parece que jag tycker att
 • encajar passa ihop
 • ambos båda
 • pasear att promenera
 • caliente varm
 • dificultar försvåra
 • el centro comercial affärscentrum
 • dar paseos promenera
 • el aire acondicionado luftkonditionering
 • notar lägga märke till
 • mixto blandad
 • se conocen de känner varandra
 • conocer känna
 • se saludan de hälsar på varandra
 • extrovertido utåtriktad
 • callarse tiga
 • la verdad sanning
 • cerrado tystlåten
 • el ambiente atmosfär
 • abierto öppen
 • sorprender förvåna
 • tomar dricka
 • suponer anta
 • el sistema político politiskt system
 • la igualdad jämlikhet
 • la seguridad säkerhet
 • por supuesto givetvis

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-2a.3132192.html

Dela

Annonser