Unidad 1C

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 59.
Välj frågor (59)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • opinar tycka, anse
 • lo aprovecho den utnyttjar jag
 • aprovechar utnyttja
 • preferir föredra
 • película de acción actionfilm
 • jugar a videojuegos spela TV-spel
 • depende det beror på
 • otro día en annan dag
 • obsesión passion, mani
 • colección samling
 • mania mani
 • amar älska
 • nacido född
 • crecido uppvuxen
 • viajar resa
 • India Indien
 • año sabático sabbatsår
 • me gustaría jag skulle vilja
 • comentarista deportivo sportkommentator
 • sobre todo framför allt
 • a veces ibland
 • viaje resa
 • excursión utflykt
 • chalé hus
 • nadar simma
 • jag vet
 • saber veta
 • mantenerse en forma hålla sig i form
 • ropa de marca märkeskläder
 • caro dyr
 • cómodo bekväm
 • zapatos planos lågskor
 • a mano till hands
 • fácilmente lätt
 • necesitar behöva
 • actualmente för närvarande
 • cambiar ändra
 • dentro de inom
 • veterinario veterinär
 • paricipar delta
 • paz fred
 • Derechos Humanos mänskliga rättigheter
 • Medio Oriente Mellanöstern
 • deportista sportig
 • gimnasio sporthall, gym
 • ayudar hjälpa
 • generalmente generellt, vanligtvis
 • obligar tvinga
 • traje kostym
 • tranquilidad lugn, stillhet
 • podría jag skulle kunna
 • recordar påminna
 • mismo samma
 • planeta planet
 • esperar hoppas
 • seguir fortsätta
 • extranjero utomlands, utlandet
 • un par de ett par, några
 • quisiera jag skulle vilja

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-1c.3132056.html

Dela