Unidad 1C ¿Qué opinas?

Övningen är skapad 2013-10-22 av teresaporfavor. Antal frågor: 50.
Välj frågor (50)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tycka, anse opinar
 • det unyttjar jag lo aprovecho
 • föredra preferir
 • det beror på depende
 • en annan dag otro dia
 • passion la obsesion
 • älska amar
 • född nacido
 • uppvuxen crecido
 • resa viajar
 • sabbatår el ano sabatico
 • jag skulle vilja me gustaria
 • utflyckt la excursion
 • hus el chale
 • simma nadar
 • dyr caro
 • bekväm comodo
 • ändra på cambiar
 • delta participar
 • sportig depostista
 • hjälpa ayudar
 • generalmente generellt
 • tvinga obligar
 • kostym el traje
 • jag skulle kunna podria
 • påminna recordar
 • samma mismo
 • hoppas esperar
 • forsätta seguir
 • ett par un par de
 • jag skulle vilja quisiera
 • utomlands el extranjero
 • bio cine
 • datorn ordenador
 • när jag är ensam cuando estoy solo
 • nästan varje dag casi cada dia
 • en dag un dia
 • ha på sig llevar
 • jeans vaqueros
 • jag tror creo que
 • hav mar
 • trött cansado
 • tittar på tv veo la tele
 • ska du träna? vas a entrenar?
 • ska du titta på tv? vas a ver la television?
 • ska du lyssna på musik? vas a escuhar musica?
 • har du lyssnat på musiken? has escuchado musica?
 • har du talat spanska? has hablado espanol?
 • har du tränat? has entrenado?
 • har du åkt buss? has ido en autobus?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-1c-que-opinas.3181065.html

Dela