Unidad 1B

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 42.
Välj frågor (42)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • acaba de terminar han har just avslutat
 • hispano spanskamerikan
 • EEUU USA
 • hispanohablante spansktalande
 • minoritario minoritets
 • eran de var
 • cubano kuban
 • el más grande störst
 • puertorriqueño puertorican
 • inmigrante invandrare
 • latinoamericano latinamerikan, latinamerikansk
 • paro arbetslöshet
 • alto hög
 • emigrante utvandrare
 • buscar leta efter, söka
 • papel papper, dokument
 • mandar skicka
 • lo dem
 • quedarse stanna, vara kvar
 • país de origen ursprungsland, hemland
 • casa particular privathem
 • niñera barnflicka
 • sueldo lön
 • mencionar nämna
 • crear skapa
 • empresa företag
 • hacer carrera göra karriär
 • adaptarse anpassa sig
 • sociedad samhälle
 • norteamericano nordamerikansk
 • aprender lära sig
 • rápido snabbt
 • usar använda
 • pronto snart
 • saber kunna
 • influencia inverkan, inflytande
 • conocer känna till
 • popularidad popularitet
 • e (Framför ord som börjar på i-ljud) och
 • varios flera
 • canal televisivo TV-kanal
 • emitir sända

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-1b.3132059.html

Dela