Unidad 1B

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 44.
Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Sydamerika América del Sur
 • kontinenten el continente
 • stor grande
 • söder el sur
 • det är kallt hace frío
 • norr el norte
 • Karibien el Caribe
 • det är varmt hace calor
 • mycket mucho
 • nio nueve
 • landet el país
 • länderna los países
 • de talar/pratar hablan
 • titta mira
 • karta el mapa
 • svara contesta
 • Hur många? ¿Cuántos?
 • invånare el habitante
 • det finns hay
 • miljon el millón
 • miljoner invånare millones de habitantes
 • huvudstad la ciudad
 • (det) ligger está
 • noll cero
 • ett uno
 • två dos
 • tre tres
 • fyra cuatro
 • fem cinco
 • sex seis
 • sju siete
 • åtta ocho
 • nio nueve
 • tio diez
 • elva once
 • tolv doce
 • tretton trece
 • fjorton catorce
 • femton quince
 • sexton dieciséis
 • sjutton diecisiete
 • arton dieciocho
 • nitton diecinueve
 • tjugo veinte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-1b.3131814.html

Dela

Annonser