Unidad 1B paso 4 sid 21-22

Övningen är skapad 2013-11-27 av teresaporfavor. Antal frågor: 40.
Välj frågor (40)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • la actriz skådespelare
 • el cuentacuentos sagoberättare
 • público offentlig, allmän
 • soler bruka
 • disdrazarse klä ut sig
 • la empresa företag
 • en la actualidad för närvarande
 • juntos tillsammans
 • alquilar hyra
 • el metro cuadrado kvadratmeter
 • el salón vardagsrum
 • la entrada hall
 • el edificio byggnad
 • frente a mittemot
 • la costumbre vana
 • el taller verkstad
 • estar desempleado vara arbetslös
 • cobrar få betalt
 • la prestación bidrag
 • aprovechar utnyttja
 • la prevención förebyggande åtgärd
 • el riesgo risk
 • laboral arbets-
 • el bajo bas
 • ensayar öva, repetera
 • entre los dos båda tillsammans
 • estable stabilt
 • estar a gusto trivas
 • agradable trevlig
 • cocinar laga mat
 • recoger la cocina rydda undan i köket
 • ordenar städa
 • la lavadora tvättmaskin
 • planchar stryka
 • encargarse de ta på sig uppgiften att
 • la igualdad jämställdhet
 • la molesta besvär
 • darse cuenta lägga märke till
 • la comodidad bekvämlighet
 • ser listo vara smart

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-1b-paso-4-sid-21-22.3289434.html

Dela