Unidad 1b Konjunktiv

Övningen är skapad 2014-08-11 av teresaporfavor. Antal frågor: 7.
Välj frågor (7)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • trabaje, trabajes, trabaje, trabajemos, trabajéis, trabajen att arbeta
  • coma, comas, coma, comamos, comáis, coman att äta
  • viva, vivas, viva, vimamos, viváis, vivan att bo
  • tenga, tengas, tenga, tengamos, tengáis, tengan att ha
  • diga, digas, diga, digamos, digáis, digan att säga
  • esté, estés, esté, estemos, estéis, estén att vara
  • sea, seas, sea, seamos, seáis, sean att vara

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-1b-konjunktiv.3696891.html

Dela