Unidad 1A

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • andar , promenera
 • navegar segla
 • flotar flyta
 • cuando seas mayor när du blir vuxen
 • cuando sea grande när jag blir stor
 • diseñar rita
 • mudarse flytta
 • sobrevivir överleva
 • soñar con drömma om
 • solicitar an/söka
 • se trataba de det handlade om
 • recibir erhålla,
 • hacer difícil göra det svårt
 • la niñez barndom
 • el curso kurs, klass, årskurs
 • la plaza torg
 • el barco båt
 • la fuente fontän
 • el trozo bit
 • los mariscos skaldjur
 • el cohete raket
 • el plano plan, ritning
 • la energía solar solenergi
 • el arco iris regnbåge
 • el Derecho juridik
 • la labor social samhällsarbete
 • personas de tercera edad äkdre människor
 • el barrio stadsdel, kvarter
 • la sequía torka
 • la cosecha skörd
 • el vecino granne

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-1a.3133354.html

Dela