Unidad 1A

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hälsa salud
 • äta frukost desayunar
 • bruka soler
 • juice zumo
 • ägg huevo
 • mat comida
 • fisk pescado
 • kyckling pollo
 • muffin magdalena
 • plats lugar
 • frukost el desayuno
 • apelsin naranja
 • rostat bröd tostada
 • mjölk leche
 • betyda significar
 • ris arroz
 • grönsaker verduras
 • välja elegir
 • använda usar
 • undvika evitar
 • viktig importante
 • i dag hoy
 • i morse esta mañana
 • månad mes
 • vecka semana
 • redan ya
 • fortfarande todavía
 • på sista tiden últimamente
 • någon gång alguna vez
 • aldrig nunca
 • det här året este año

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-1a.3132113.html

Dela