Unidad 1A/1B/1C

Övningen är skapad 2013-10-10 av teresaporfavor. Antal frågor: 99.
Välj frågor (99)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • arbeta som trabajar de
 • chaufför el chófer
 • liten lastbil la camioneta
 • sista, senaste último
 • handelsgren la rama mercantil
 • belägen situado
 • tvåspråkig bilingüe
 • där en donde
 • använda usar
 • alltsedan desde
 • om sobre
 • återvända regresar
 • utbyte el intercambio
 • dansa bailar
 • biståndsarbetare el cooperante
 • fotbollsmatch el partido de fútbol
 • lag el equipo
 • märkeskläder la ropa de marca
 • kvalitet la calidad
 • jättedyr carísimo
 • romantisk musik la música romántica
 • musikanläggning el equipo de música
 • amerikansk americano
 • sångare el cantante
 • sjunga cantar
 • åka på utflykt ir de excursión
 • basket el baloncesto
 • handboll el balonmano
 • jag saknar me falta
 • tid el tiempo
 • markera marcar
 • tillhöra pertenecer
 • spegel el espejo
 • själ el alma
 • roman la novela
 • stund el rato
 • simma nadar
 • bassäng, pool la piscina
 • det spelar ingen roll no me importa
 • i själva verket realmente
 • klaga över quejarse de
 • smak el gusto
 • snygg bonito
 • etnisk étnico
 • olika diferente
 • organisation la organización
 • politisk político
 • möte la reunión
 • ishockey el hockey sobre hielo
 • rättvis handel el comercio justo
 • begagnad de segunda mano
 • det märks se nota
 • jättebra buenísimo
 • öva sig entrenarse
 • klan el clan
 • guld el oro
 • platina el platino
 • press la prensa
 • hjärta el corazón
 • outtröttlig incansable
 • intresse el interés
 • detalj el detalle
 • privat privado
 • skådespelare el actor
 • artist el artista
 • fest la fiesta
 • skilsmässa el divorcio
 • bröllop las bodas
 • skandal el escándalo
 • råmaterial la materia prima
 • skvaller el chismorreo
 • recibir
 • sång la canción
 • däremot por otra parte
 • förälska sig enamorarse
 • alltsedan desde hace
 • ursprung el origen
 • morfar el abuelo materno
 • var era
 • farföräldrar los abuelos paternos
 • därför por esto
 • utnämna nombrar
 • ambassadör el embajador
 • språk el idioma
 • enda único
 • spela in grabar
 • japanska japonés
 • född nacido
 • , erhålla obtener
 • pris el premio
 • tolk el intérprete
 • turné la gira
 • framkalla, orsaka provocar
 • jordskred la avalancha
 • hysteri la histeria
 • svimning el desmayo
 • deklarera declarar
 • mål la meta
 • kanske quizás

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/unidad-1a-1b-1c.3132040.html

Dela