ungerska 1-10

Övningen är skapad 2016-10-04 av sarafejes. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Ett Egy
  • Två Kettő
  • Tre Három
  • Fyra Négy
  • Fem Öt
  • Sex Hat
  • Sju Hét
  • Åtta Nyolc
  • Nio Kilenc
  • Tio Tíz

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ungerska-1-10.6644392.html

Dela

Annonser