Undersökord - Under Status, ingen blankrad!

Övningen är skapad 2022-01-13 av Liam90. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • At Somatiskt allmäntillstånd
 • Psyk Psykiskt tillstånd
 • MoS Munhåla och svalg
 • Sköldk Sköldkörtel
 • Thyr Thyreoidea
 • Lymfk Ytliga lymfkörtlar
 • Bröst Bröst eller mammae
 • Hud Hud
 • Hjärta Hjärta eller cor
 • Kärl Perifera kärl
 • Bltr Blodtryck
 • EKG Elektrokardiogram
 • Lungor Lungor eller pulmones
 • Buk Buk eller abdomen
 • Rekt Rektalundersökning
 • PR Per rektum
 • Vu Vaginalundersökning
 • Vru Vaginal/rektal undersökning
 • Vrsu vaginal/rektal/spekulumundersökning
 • Nerv, Neurol Neurologstatus

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/undersokord-under-status-ingen-blankrad.10782347.html

Dela

Annonser