Uncle Michael's story

Övningen är skapad 2020-03-11 av KickiNH. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • storyteller sagoberättare
 • giant jätte
 • causeway landsväg
 • hero hjälte
 • fall asleep somna
 • keep safe hålla säker
 • huge enormt stor
 • pretend låtsas
 • thought tänkte
 • indeed verkligen
 • rip up riva up
 • as he ran när han sprang
 • throw kasta
 • threw kastade
 • follow följa efter
 • think tänka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/uncle-michaels-story.9689267.html

Dela