Un viaje a México

Övningen är skapad 2018-08-30 av jennyvonbergen. Antal frågor: 48.
Välj frågor (48)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • younger menor
 • to travel viajar
 • pretty lindo
 • thin delgado
 • border frontera
 • to stay quedarse
 • souvenir recuerdo
 • summer verano
 • to know conocer
 • long largo
 • coastlines costas
 • population población
 • to miss echar de menos
 • last name apellido
 • classmate pañero
 • begin empezar
 • happy contento/a
 • to bring traerte
 • climate clima
 • ranges varia
 • rain lluvia
 • lasts dura
 • to choose escoger
 • dress pants pantalones de vestir
 • cooler más fresco
 • it rains llueve
 • about alrededor de
 • spring primavera
 • pack empacan
 • raincoat impermeable
 • socks calcetines
 • umbrella paraguas
 • counter mostrador
 • passengers pasajeros
 • tag etiqueta
 • crossword puzzles crucigramas
 • board abordan
 • ticket boleto
 • gets in line hace cola
 • checks in despacha
 • boarding passes tarjetas de embarque
 • destination destino
 • flight attendant aeromoza
 • early temprano
 • news paper periodico
 • magazine revista
 • gum chicles
 • to miss (att missa) perder

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/un-viaje-a-mexico.8302766.html

Dela