Un mundo sin fronteras - ayuda

Övningen är skapad 2013-12-12 av teresaporfavor. Antal frågor: 25.
Välj frågor (25)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • hay det finns
 • es det/den är
 • tiene den/det har
 • a diferencia de till skillnad från
 • en comparación de i jämförelse med
 • una diferencia es en skillnad är
 • otra diferencia es en annan skillnad är
 • una similtud es en likhet är
 • otra similtud es en annan likhet är
 • el clima klimatet
 • supongo que jag antar att
 • pienso que jag tror att
 • me parece que jag tycker att
 • estoy de acuerdo jag håller med
 • no estoy de acuerdo jag håller inte med
 • la verdad es que sanningen är den att
 • mientras que medan
 • mejor bättre
 • peor sämre
 • igualdad jämställdhet
 • el sistema político det politiska systemet
 • el sistema de autobúses bussystemet
 • se saludan de hälsar på varandra
 • se conocen de känner varandra
 • demasiado alldeles för mycket

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/un-mundo-sin-fronteras-ayuda.3334454.html

Dela