Uklad Moczowy

Övningen är skapad 2016-03-19 av AKrugloff. Antal frågor: 86.
Välj frågor (86)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Ile płynu pije pan/pani na dobę? how much fluid do you drink a day?
 • Ile razy na dzien oddaje pan/pani mocz? How many times a day do you urinate?
 • Czy musi pan/pani wstawac do toalety w nocy? do you have to have up at night for toilet?
 • ile razy? how many times
 • Jakiego koloru jest mocz? what colour is urine?
 • Czy jest bol albo pieczenie, kiedy oddaje pan/pani mocz? is there pain or burning when you urinate?
 • Czy ma pan/pani bole w dole plecow? do you have lower back pain?
 • czy oddaje pan/pani mocz ciagłym strumieniem? do you urinate in continous stream?
 • czy strumien moczu jest mocny czy słaby? is the urinary stream strong or weak?
 • czy ma pan/pani trudnosci z oddawaniem moczu? do you have difficulty urinating?
 • czy ma pan/pani trudnosci z rozpoczęciem oddawania moczu? do you have difficult starting urinating?
 • Czy musi się pan/pani wysilac, zeby oddac mocz? do you have to make an effort/strain in order to urinate?
 • czy moczy się pan/pani czasem? kiedy? w jakiej sytuacji? do you wet/soak yourself sometimes? when? in what situations?
 • czy popuszcza pani mocz? do you let go/leak urine?
 • czy popuszcza pani mocz przy kichaniu lub kaszlu/kiedy pani kaszle lub kicha? do you let go/leak your urine when sneezing or coughing / when you cough or sneeze?
 • czy nie może pani zdążyc do toalety? can you not make it to the toilet? can you not get to toilet in time?
 • Pacjent uskarza się na tak zwaną kolkę nerkową to znaczy bol w dole plecow The patient complains of so-called renal colic that is, back pain
 • bol w dole plecow, w okolicy lędzwiowej, promieniujący do pachwiny albo do podbrzusza, albo do wewnętrznej częsci uda lower back pain in the lumbar region/loins, radiating to the groin or the lower abdomen or to the inner thigh
 • Bol jest silny, napadowy, kłujący. Pain is strong, paroxysmal, prickly
 • Natężenie bolu zmienia się the intensify of pain varies
 • Zwykle atak bolu jest tak silny, ze chory jest niespokojny. Usually attack pain is so severe that the patient is anxious.
 • Pacjent moze uskarzac sie na bol pzy oddawaniu moczu i pieczenie w cewce moczowej The patient may complain of pain when urinating, and burning in the urethra
 • Pacjent moze oddawac mocz często i w małych ilosciach. W moczu moze byc krew. The patient can urinate frequently and in small quantities. The urine may be blood.
 • Pacjent moze miec uczucie parcia na mocz. patient may have urge to urinate
 • Pacjent moze uskarzac sie na nudnosci i wymioty, moze tez miec wzdęcia i bole brzucha The patient may complain of nausea and vomiting, may also have bloating and abdominal pain
 • Często pacjenci narzekają na bole głowy often patient complains of headache
 • Zeby postawic diagnozę, trzeba zebrac wywiad i przeprowadzic badanie przedmiotowe To the right diagnosis, you need to gather interview and carry out a physical examination
 • Trzeba zrobic badanie ogólne moczu i zbiorkę dobową moczu You have to do urinalysis and collection of daily urine
 • Trzeba zrobic badanie krwi- biochemię have to do analysis of blood-biochemistry
 • Nalezy zrobic USG nerek, RTG jamy brzuszjen i urografię Should do renal ultrasound, X-ray of the abdomen and urography
 • Pan Kowalski źle się czuł : źle spał, budził się w nocy, miał bole głowy i nudnosci. Mr. Kowalski felt bad: poor sleep, woke up in the night, he had headaches and nausea.
 • Nie miał apetytu. Bardzo często oddawał mocz, odczuwał pieczenie przy oddawaniu moczu. Lekarz rodzinny zbadał go i skierował do szpitala, bo podejrzewał kamicę nerkową He had no appetite. Very often urinate, felT burning sensation when urinating. The family doctor examined him and addressed to the hospital because he suspected kidney stones
 • Jak się pan dziś czuje? how are you feeling today?
 • Nie czuję się dobrze I dont feel good
 • A co panu dolega? what is wrong with you?
 • Juz dwa tygodnie źle spię. Budzę się w nocy kilka razy. Często boli mnie głowa Already two weeks bad sleeping. I wake up at night several times. Often my head hurts
 • a jak z apetytem? how is the apetite?
 • nie mam apetytu. Nadal mam nudnosci I have no appetite. I still have nausea
 • Czy przed jedzeniem czy po jedzeniu? before the food or after food?
 • Trudno powiedziec. Mam tez bole. hard to say. I also have pain
 • Czy moze pan pokazac? can you show me?
 • o tu, nisko. na dole. there, low, under part
 • Jaki jest ten bol? czy moze pan opisac? how is the pain? can you describe
 • Piekący burning
 • jakiego koloru jest mocz what colour is urine
 • trochę rożowy very pink
 • Proszę się położyc i odpocząć. Zrobimy badanie krwi i moczu. Pielęgniarka zaprowadzi pana na USG nerek. Potem przyjdę do pana porozmawiac. Please lie down and rest. We will do a blood test and urine. The nurse will take you on a renal ultrasound. Then I come to you talk.
 • PAcjent bardzo często oddaje mocz, ma uczucie parcia na pęcherz The patient often urinates, has a feeling of pressure on the bladder
 • Pacjent oddaje mocz kroplami, towarszyszy temu bol The patient urinates drops, accompanied by pain
 • Pacjent odczuwa bol i pieczenie, kiedy oddaje mocz. patient feels pain and burning, while urinating
 • Pacjent uskarża się na bole i skurcze w okolicy pęcherza moczowego The patient complains of pains and cramps in the area of the bladder
 • W moczu może byc krew. in urine may be blood
 • Mocz ma nieprzyjemny zapach Urine has an unpleasant odor
 • Mocz jest mętny urine is cloudy
 • Pacjent ma gorączkę patient has fever
 • Pacjent narzeka na ogolne złe samopoczucie patient complains of malaise/ feeling generally unwell
 • badanie ogolne moczu urinalysis
 • morfologię krwi blood count
 • Posiew moczu urine culture
 • urografię urography
 • ultrasonograficzne badanie układu moczowego ultrasound examination of the urinary tract
 • zle sie czuję I feel bad
 • Czy zmierzył pan temperaturę= did you measure your temperature
 • tak mierzyłem, rano miałem... yes I measured, in morning it was..
 • Mam bóle i skurcze w dole brzucha I have pains and cramps in the lower abdomen
 • oddaję mocz kroplami i urinate drops
 • tak, bardzo często oddaję mocz. yes very often I urinate
 • Mocz jest normalny, żółty, ale jest mętny Normal, urine is yellow, but it is cloudy
 • oglądamy nogi, czy nie ma obrzękow/czy nie puchną stopy watch your feet, there is no swelling / or does not swell feet
 • Proszę trochę podniesc nogawki do gory, chcę obejrzec stopy Please raise a little legs to the top, I want to watch the feet
 • Jesli pacjent nie wstaje, oglądamy kość krzyżową czy nie jest opuchnięta Jesli pacjent nie wstaje, oglądamy kość krzyżową czy nie jest opuchnięta
 • proszę przekręcic się na bok. turn on your side
 • Badamy palpacyjnie jamę brzuszną We examine palpable abdominal cavity
 • Prosze odsłonic brzuch, chcę pana/panią zbadac please expose the belly, I want to examine
 • Sprawdzamy objaw Goldflama, pukamy po lędzwiach Check symptom Goldflam, knock the loins
 • proszę usiąsc i trochę pochylic się do przodu sit down a lean a little forward
 • proszę podwinąc piżamę. czy to boli? Please roll up pajamas. does it hurt?
 • Jeżeli pacjent nie moze usiasc if patient cant sit up
 • proszę przekręcic się na bok please turn to the side
 • podwinę trochę piżamę. czy to boli? roll up your pyjamas a little. does it hurt
 • Podnieś trochę nogawki do gory, chcę obejrzec stopy. Pick up a little legs to the top, I want to watch feet. (child)
 • przekręc sie na bok turn to the side(child)
 • czy możesz podniesc trochę nogawki do gory, chcę obejrzec stopy if you can raise a little leg to the top, I want to watch the feet-child
 • czy możesz przekręcic się na bok? -can you turn to the side .- child
 • odsłon brzuch. expose your belly (child)
 • czy możesz odsłonic brzuch? chcę się zbadac can you uncover your belly. I want to examine

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/uklad-moczowy.5999297.html

Dela