Tyskaläxa vecka 12 åk 6

Övningen är skapad 2019-03-12 av anjon. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • cykeln das Fahrrad
  • rätt richtig
  • fel falsch
  • alltid immer
  • på måndagar montags
  • bli werden
  • varje dag jeden Tag
  • mörk dunkel
  • ljus hell

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyskalaxa-vecka-12-ak-6.8954291.html

Dela