Tyskaläxa v 43 åk 7

Övningen är skapad 2018-10-18 av anjon. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • lejonet der Löwe
 • hästen das Pferd
 • ormen die Schlange
 • inte någon/något kein/keine
 • gammal alt
 • redan schon
 • tretton dreizehn
 • fjorton vierzehn
 • femton fünfzehn
 • sexton sechzehn
 • sjutton siebzehn
 • arton achtzehn
 • nitton neunzehn
 • tjugo zwanzig
 • med mit
 • adressen die Adresse

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyskalaxa-v-43-ak-7.8601938.html

Dela