Tyskaläxa v 23

Övningen är skapad 2019-05-28 av anjon. Antal frågor: 13.
Välj frågor (13)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • likadan gleich
 • tunnelbanan die U-bahn
 • inget gott nichts gutes
 • anlända ankommen
 • flygplanet das Flugzeug
 • kort kurz
 • däremellan dazwischen
 • affären das Geschäft
 • ana ahnen
 • kyrkan die Kirche
 • (rese)guiden der Führer
 • gallerian die Galerie
 • besöket der Besuch

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyskalaxa-v-23.9094969.html

Dela