Tyskaläxa åk 7 vecka 41

Övningen är skapad 2018-10-04 av anjon. Antal frågor: 16.
Välj frågor (16)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • noll null
 • ett eins
 • två zwei
 • tre drei
 • fyra vier
 • fem fünf
 • sex sechs
 • sju sieben
 • åtta acht
 • nio neun
 • tio zehn
 • elva elf
 • tolv zwölf
 • vad är det was ist
 • fort schnell
 • tack/snälla bitte

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyskalaxa-ak-7-vecka-41.8536810.html

Dela

Annonser