Tyska verb v.18

Övningen är skapad 2017-05-03 av markuse. Antal frågor: 9.
Välj frågor (9)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • geben, es gibt, es gab, es hat gegeben ge, finnas
  • gehen, er geht, er ging, er ist gegangen
  • gewinnen, er gewinnt, er gewann, er hat gewonnen vinna
  • helfen, er hilft, er half, er hat geholfen hjälpa
  • kommen, er kommt, er kam, er ist gekommen komma
  • können, er kann, er konnte, er hat gekonnt kan
  • laufen, er läuft, er lief, er ist gelaufen springa
  • lesen, er liest, er las, er hat gelesen läsa
  • liegen, er liegt, er lag, er hat gelegen ligga

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-verb-v-18.7307957.html

Dela