Tyska verb i presens

Övningen är skapad 2017-09-26 av nali12. Antal frågor: 54.
Välj frågor (54)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Jag köper kaufe
 • du köper kaufst
 • han hon det köper kauft
 • vi köper kaufen
 • ni köper kauft
 • dom / ni köper kaufen
 • jag badar bade
 • du badar badest
 • hon hon det badar badet
 • vi badar baden
 • ni badar badet
 • dom / ni badar baden
 • jag åker fahre
 • du åker fährst
 • han hon det åker fährt
 • vi åker fahren
 • ni åker fahrt
 • dom / ni åker fahren
 • jag springer laufe
 • du springer läufst
 • han hon det springer läuft
 • vi springer laufen
 • ni springer lauft
 • dom / ni springer laufen
 • jag ger gebe
 • du ger gibst
 • han hon det ger gibt
 • vi ger geben
 • ni ger gebt
 • dom / ni ger geben
 • jag läser lese
 • du läser liest
 • han hon det läser liest
 • vi läser lesen
 • ni läser lest
 • dom / ni läser lesen
 • jag har habe
 • du har hast
 • han hon det har hat
 • vi har haben
 • ni har habt
 • dom / ni har haben
 • jag är bin
 • du är bist
 • han hon det är ist
 • vi är sind
 • ni är seid
 • dom / ni är sind
 • jag blir werde
 • du blir wirst
 • han hon det blir wird
 • vi blir werden
 • ni blir werdet
 • dom / ni blir werden

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-verb-i-presens.7567890.html

Dela