Tyska v. 9

Övningen är skapad 2017-03-02 av RubenNils. Antal frågor: 11.
Välj frågor (11)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • autonom självständig
 • etwa ungefär
 • zwischen mellan
 • der größte teil största delen
 • wurden ... besiegt besegrades
 • u.a. bl.a.
 • siegrich segerrik
 • verlor ... an förlorade till
 • das Gesetz, die Gesetze lagen
 • wo där
 • die Mundart, die Mundarten dialekten

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-v-9.7150014.html

Dela