tyska v 46

Övningen är skapad 2019-11-10 av Delsolin. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • ähnlich likartad, liknande
 • nie aldrig
 • die Fremdsprache det främmande språket
 • die Fremdsprachen de främmande språken
 • weitermachen fortsätta
 • der Unterricht undervisningen
 • etwa ungefär
 • der Gegensatz motsatsen
 • die Gegensätze motsatserna
 • deswegen därför
 • das Pausenbrot smörgåsen
 • die Pausenbrote smörgåsarna
 • etwas unternehmen göra något
 • bis till, tills
 • witzig rolig, lustig
 • die Geschwister syskon
 • entsetzt förskräckt, chockad
 • anreden tilltala
 • die Hemmung hämningen
 • die Hemmungen hämningarna
 • sich gewöhnen vänja sig
 • entdecken upptäcka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-v-46.9428912.html

Dela

Annonser