Tyska v.40

Övningen är skapad 2018-09-30 av Butjan. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • allein ensam
 • erstaunt förvånad
 • glücklich lycklig
 • nett trevlig
 • neugierig nyfiken
 • schlecht dålig
 • süss söt
 • aber men
 • bald snart
 • danach därefter
 • dass att
 • einfach enkel, lätt
 • etwas något
 • ganz helt, alldeles
 • genau precis
 • immer alltid
 • jemand någon
 • lieber hellre
 • manchmal ibland
 • nur bara
 • schon redan
 • sofort genast
 • trotzdem trots allt, ändå
 • vielleicht kanske
 • wie hur
 • niemand ingen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-v-40.8500380.html

Dela