Tyska v.13

Övningen är skapad 2019-03-27 av Butjan. Antal frågor: 34.
Välj frågor (34)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • der Dichter diktaren
 • die Dichter diktarna
 • die Bühne scenen
 • die Bühnen scenerna
 • einige Male några gånger
 • sich begegnen mötas
 • begleiten följa (med)
 • sich beschäftigen mit sysselsätta sig med
 • dankbar tacksam
 • die Geschichte historien
 • die Geschichten historierna
 • bauen bygga
 • die Brücke bron
 • die Brücken broarna
 • der Erwachsene den vuxne (mannen)
 • die Erwachsene den vuxna (kvinnan)
 • auftreten uppträda
 • verschieden olika
 • der Ort orten
 • die Orte orterna
 • unglaublich otrolig
 • der Plan planen
 • die Pläne planerna
 • die Zukunft framtiden
 • der Wunsch önskan
 • die Wünsche önskningar
 • gesund frisk
 • bleiben (för)bli
 • eigen egen
 • schauen se
 • weiterhin i fortsättningen
 • das Gedicht dikten
 • die Gedichte dikterna
 • träumen von drömma om

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-v-13.8999180.html

Dela

Annonser