tyska tills om typ 2 dagar :)

Övningen är skapad 2020-01-26 av Delsolin. Antal frågor: 44.




Välj frågor (44)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • in Kürze inom kort
 • hoffen hoppas
 • der Moderator programledaren
 • die Chirurgin den kvinnliga kirugen
 • am liebsten helst
 • in der Freizeit på fritiden
 • sich bewegen röra på sig
 • deshalb därför
 • regelmässig regelbundet
 • das Fitnessstudio gymet
 • neulich nyligen
 • sondern utan
 • eber snarare
 • lebhaft livlig
 • gesellig sällskaplig
 • neugierig nyfiken
 • Angst haben vara rädd
 • ausprobieren prova
 • aufräumen städa
 • die Gerechtigkeit rättvisan
 • die Offenheit öppenheten
 • die Eigenschaft egenskapen
 • sich verlassen auf lita på
 • das Ziel målet
 • die Zukunft framtiden
 • hoffentlich förhoppningsvis
 • du bist dran det är din tur
 • die Geige fiolen
 • nachdenklich eftertänksam
 • sport treiben idrotta
 • unternehmen företa sig
 • kontaktfreudlig social
 • lebensfroh levnadsglad
 • neugierig nyfiken
 • die Wohngemeinschaft kollektivet
 • die Lieblingsbeschäftigung favoritsysselsättningen
 • plaudern prata
 • unternehmungslustig företagsam
 • die Stadtmitte centrumet
 • besonders särskilt
 • Jura juridik
 • abenteuerlustig äventyrlig
 • zuverlässig pålitlig
 • vielseitig mångsidig

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-tills-om-typ-2-dagar.9584507.html

Dela