tyska teman

Övningen är skapad 2019-05-24 av gonetto. Antal frågor: 108.
Välj frågor (108)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • han börjar er fängt an
 • han började er fing an
 • han har börjat er hat angefangen
 • han börjar (beg) er biginnt
 • han började (beg) er begann
 • han har börjat (beg) er hat begonnen
 • han får (en pryl) er bekommt
 • han fick er bekam
 • han har fått er hat bekommen
 • han ansöker er bewerbt sich
 • han ansökte er bewarb sich
 • han har ansökt er hat sich beworben
 • han stannar er bleibt
 • han stannade er blieb
 • han har stannat er ist geblieben
 • han bjuder in er lädt ein
 • han bjöd in er lud ein
 • han har bjudit in er hat eingeladen
 • han flyger er fliegt
 • han flög er flog
 • han har flugit er ist geflogen
 • han tycker om er gefällt sich
 • han tyckte om er gefiel sich
 • han har tyckt om er ist sich gefallen
 • det händer es geschieht
 • det hände es geschah
 • det har hänt es is geschehen
 • han vinner er gewinnt
 • han vann er gewann
 • han har vunnit er hat gewonnen
 • han håller er hält
 • han höll er hielt
 • han har hållit er hat gehalten
 • han hjälper er hilft
 • han hjälpte er half
 • han har hjälpt er hat geholfen
 • han låter (tillåta) er lässt
 • han lät (tillät) er ließ
 • han har låtit (tillåta) er hat gelassen
 • han lånar er leiht
 • han lånade er lieh
 • han har lånat er hat geliehen
 • han ligger er liegt
 • han låg er lag
 • han har legat er hat gelegen
 • han ljuger er lügt
 • han ljög er log
 • han har ljugit er hat gelogen
 • han tar er nimmt
 • han tog er nahm
 • han har tagit er hat genommen
 • han ropar er ruft
 • han ropade er rief
 • han har ropat er hat gerufen
 • han skriker er schreit
 • han skrek er schrie
 • han har skrikit er hat geschrien
 • han sjunger er singt
 • han sjöng er sang
 • han har sjungit er hat gesungen
 • han sitter er sitzt
 • han sat er saß
 • han har suttit er hat gesessen
 • han pratar er spricht
 • han pratade er sprach
 • han har pratat er hat gesprochen
 • han springer er springt
 • han sprang er sprang
 • han har sprungit er ist gesprungen
 • han står er steht
 • han stod er stand
 • han har stått er ist gestanden
 • han dör er stirbt
 • han dog er starb
 • han har dött er ist gestorben
 • han bär er trägt
 • han bar er trug
 • han har burit er hat getragen
 • han träffar er trifft sich
 • han träffade er traf sich
 • han har träffat er hat sich getroffen
 • han förlorar er verliert
 • han förlorade er verlor
 • han har förlorat er hat verloren
 • han tvättar sig er wäscht sich
 • han tvättade sig er wusch sich
 • han har tvättat sig er hat sich gewaschen
 • han kastar er wirft
 • han kastade er warf
 • han har kastat er hat geworfen
 • han drar er zieht
 • han drog er zog
 • han har dragit er is gezogen
 • han tar med er bringt mit
 • han tog med er brachte mit
 • han har tagit med er hat migebracht
 • han tänker er denkt
 • han tänkte er dachte
 • han har tänkt er hat gedacht
 • han springer (rush) er rennt
 • han sprang (rush) er rannte
 • han har sprungit ((rush) er ist gerannt
 • han kallas er nennt
 • han kallades er nannte
 • han har kallats er hat genannt
 • han känner till er kennt
 • han kände till er kannte
 • han har kännt till er hat gekannt

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-teman.9092397.html

Dela