Tyska glosor V.40 2D

Övningen är skapad 2015-09-28 av GlosorLinus. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • schwer svår
 • (sie) hat (hon) har
 • neu ny
 • eine Freundin en (kvinnlig) kompis, en flickvän
 • (sie) besucht (hon) besöker, hälsar på
 • Mutter mor
 • zu Hause hemma
 • sie hon
 • sie kommt hon kommer
 • ich kann jag kan
 • es det
 • buchstabieren stava, bokstavera
 • ein Name ett namn
 • auch nicht inte heller
 • leicht lätt
 • Sie kennen Ni känner /till/
 • ich war jag var
 • einmal en gång
 • weit långt
 • von från, av
 • Eltern föräldrar
 • bei hos
 • uns oss
 • übernachten övernatta, sova över
 • warum varför
 • Vielen Dank! Tack så mycket!
 • super toppen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-glosor-v-40-2d.4965453.html

Dela