tyska glosor 3

Övningen är skapad 2018-10-03 av alicee2. Antal frågor: 36.
Välj frågor (36)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • vor allem framför allt
 • irgendwie på något sätt
 • ziemlich ganska
 • nett trevligt, snällt
 • total falsch helt fel
 • dick tjock
 • wenig , lite
 • sofort genast
 • die Kneipe pub, krog
 • teuer dyr
 • am Anfang i början
 • vermissen sakna
 • kaum knappast
 • dafür istället, i gengäld
 • es gefällt mir jag tycker om
 • bestimmt säkert
 • frisch färsk
 • ähnlich likartad, liknande
 • erklären förklara
 • nie aldrig
 • das Experiment experiment
 • die Gefahr fara
 • sich verletzen skada sig
 • sich beschäftigen mit sysselsätta sig med, syssla med
 • der Unterricht undervisning
 • etwa ungefär
 • der Gegensatz motsats
 • deswegen darför
 • das Pausenbrot smörgås
 • etwas unternehmen göra något
 • die Geschwister syskon
 • entsetzt förskräckt, chockad
 • anreden tilltala
 • die Hemmung hämning
 • sich gewöhnen an vänja sig
 • entdecken upptäcka

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-glosor-3.8517272.html

Dela