tyska gl0sor v12

Övningen är skapad 2020-03-16 av Delsolin. Antal frågor: 35.
Välj frågor (35)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • die Bushaltestelle busshållplatsen
 • zum ersten mal för första gången
 • einen Kurs besuchen gå på kurs
 • warten auf vänta på
 • anfangen börja
 • dünn tunn
 • aufhören sluta
 • neben brevid
 • der Regenschirm paraplyet
 • halten hålla
 • blöd dum, fånig
 • lachen skratta
 • erklären förklara
 • passieren hända, ske
 • niedlich söt
 • ansprechen tilltala
 • das Gesprächsthema samtalsämnen
 • lebhaft livlig
 • namens som heter
 • ausleihen låna
 • freudig glatt
 • die Leine kopplet
 • werfen kasta
 • der Boden marken, golvet
 • greifen gripa, ta
 • bitten be om
 • im erstem Stock en trappa upp, på andra våningen
 • der Mut modet
 • nass våt, blöt
 • schwitzen svettas
 • mir fehlt jag saknar
 • das Mehl mjölet
 • das Opfer offret
 • aussuchen leta ut, välja ut
 • das Getränk drycken

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-gl0sor-v12.9695604.html

Dela