Annonser


Tyska åsikter

Övningen är skapad 2018-04-17 av theodoremalarberg. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Ich finde, das ... Jag tycker att ...
  • Ich glaube, dass ... Jag tror att ...
  • Das stimmt. Det stämmer.
  • Da hast du recht. Du har rätt i det.
  • Ich glaube das auch. Jag tror det med.
  • Ich bin für ... Jag är för ...
  • Das glaube ich nicht. Det tror jag inte.
  • Ich wünsche mir, dass ... Jag hoppas att ...
  • Wie gefällt dir? Vad tycker du?
  • Ich interessiere mich für ... jag intresserar mig för ...

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-asikter.8198240.html

Dela