Tyska 6A

Övningen är skapad 2016-02-10 av GlosorLinus. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • göra machen
 • gjort gemacht
 • hungern der Hunger
 • törsten der Durst
 • i maj im Mai
 • redan schon
 • väckt geweckt
 • so
 • Hon är på gott humör. Sie hat gute Laune.
 • mjölken die Milch
 • tre gånger dreimal
 • sagt gesagt
 • vara sein
 • smörgåsen das Butterbrot -e
 • osten der Käse
 • korven die Wurst
 • vandra wandern
 • kriegen
 • Man blir hungrig. Man kriegt Hunger.
 • Jag blir törstig. Ich Kriege Durst.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-6a.5752714.html

Dela