tyska 6/12

Övningen är skapad 2018-12-05 av vilmaanna. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • solch sådan
 • der Wunsch önskan
 • die Umwelt omvärld
 • der Kurs kurs
 • das Schreiben skrivande
 • kreativ kreativ
 • über nacht över en natt
 • der Beitrag bidrag
 • der Verlag förlag
 • ermuntern uppmuntra
 • abbrechen avbryta
 • die Behinderung funktionsnedsättning
 • beschränken begränsa
 • die Begabung begåvning
 • der Erzähler berättare
 • verwirklichen förverkliga
 • nachholen ta igen
 • der Schriftsteller författare
 • passieren hända
 • gescheitert misslyckad
 • wiederholen gå om
 • schaffen klara av
 • das Selbstvertrauen själförtroende
 • leiden lida
 • begrenzt begränsad
 • anzünden tända
 • Die Spannung spänning
 • verrückt galen
 • ertragen uthärda
 • wechseln växla

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-6-12.8744719.html

Dela