Tyska - 3B.2

Övningen är skapad 2015-11-17 av GlosorLinus. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • systern die Schwester
 • ordentlig ordentlich
 • kläder Kleider
 • låna leihen
 • ge geben
 • hon ger, lämnar sie gibt
 • de, dem sie
 • tillbaka zurück
 • ringa telefonieren
 • ofta oft
 • överallt überall
 • tala sprechen
 • hon talar sie spricht
 • högt laut
 • skratta lachen
 • farfar, morfar der Großvater
 • i söndags, på söndag am Sonntag
 • ännu, fortfarande noch
 • hjälpa helfen
 • han hjälper /till/ er hilft
 • affären das Geschäft
 • farbror, morbror der Onkel
 • faster, moster die Tante
 • sportaffären das Sportgeschäft
 • där da
 • /allt/för zu
 • gärna gern
 • simma schwimmen
 • titta gucken
 • han tittar på tv er guckt Fernsehen
 • bara nur

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-3b-2.5384152.html

Dela