tyska 25/10

Övningen är skapad 2018-10-18 av vilmaanna. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • das Weltmeer världshav
 • der Atlantik Atlanten
 • durchführen genomföra
 • ernst nehmen ta på allvar
 • erstaunlich förvånansvärd
 • die Fähigkeit förmåga, kunnighet
 • erwachsen vuxen
 • das Schiff skepp
 • die Mannschaft besättning
 • sich um etwas kümmern ta hand om något
 • sich an etwas gewöhnen vänja sig vid något
 • die Geschichte historia
 • die Erdkunde geografi
 • die Wirtschaft ekonomi
 • das Fach ämne
 • der Sinn mening, innebörd
 • der Wal val
 • beobachten iaktta
 • der Regenwald regnskog
 • einmalig enastående
 • die Gelegenheit tillfälle
 • in Ruhe i lugn och ro
 • die Gesellschaft samhälle
 • die Herausforderung utmaning
 • die Umgebung miljö
 • die Leistung prestation

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-25-10.8598513.html

Dela