tyska 18/18

Övningen är skapad 2018-10-17 av vilmaanna. Antal frågor: 26.
Välj frågor (26)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • blättern bläddra
 • das Abitur studentexamen
 • die Note betyg
 • beschäftigen sysselsätta
 • die Eins en etta
 • die Uni universitet
 • entscheiden bestämma sig
 • reichen räcka
 • die Klausur skrivning
 • schlau slug
 • das Semester termin
 • egal strunt samma
 • abbrechen avbryta
 • das Regal hylla
 • der Rest rest
 • die Lehrstelle lärlingsplats
 • die Berufsschule yrkesskola
 • klappen gå vägen
 • erledigen klara av
 • die Kollegin arbetskamrat
 • die Stimmung stämning
 • entschließen besluta sig
 • toll otrolig, fantastisk
 • das Selbstvertrauen självförtroende
 • das Angebot erbjudande
 • zuschlagen slå igen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-18-18.8591674.html

Dela