Tyska, 17B Lutz

Övningen är skapad 2019-05-22 av sigynbalder. Antal frågor: 23.
Välj frågor (23)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • wir kennen uns vi känner varandra
 • seit Kindergarten sedan lekis
 • in derselben Band i samma band
 • jede Woche varje vecka
 • ziemlich ganska
 • nicht dabei inte med
 • gefunden hittat
 • immer öfter allt oftare
 • anders als sonst annorlunda än annars
 • lebhafter livligare
 • redete pratade
 • nichts Besonderes inget särskilt
 • ich habe gedacht jag har tänkt, jag tänkte
 • noch aufgeregter ännu mera uppjagad
 • besoffen berusad
 • er fehlte han var frånvarande
 • ab und zu då och då
 • sie hatten einen schlechten Einfluss auf ihn de hade ett dåligt inflytande på honom
 • der Einfluss -e+ inflytandet
 • die Droge -n drogen
 • beobachten iaktta
 • sie tauschten ... aus de bytte
 • tun göra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-17b-lutz.9090035.html

Dela