tyska 17/3

Övningen är skapad 2018-03-12 av vilmaanna. Antal frågor: 41.
Välj frågor (41)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • tranieren träna
 • wohnen bo
 • kosten kosta
 • haben ha
 • suchen söka
 • bezahlen betala
 • warten vänta
 • schmecken smaka
 • antworten svara
 • brauchen behöva
 • machen göra
 • besuchen besöka
 • telefonieren prata i telefon
 • kaufen köpa
 • probieren prova
 • sagen säga
 • fragen fråga
 • hören höra
 • glauben tro
 • öffnen öppna
 • baden bada
 • regnen regna
 • holen hämta
 • kriegen
 • bauen bygga
 • spielen spela
 • sparen spara
 • benutzen använda
 • studieren studera
 • packen packa
 • verkaufen sälja
 • erzählen berätta
 • erklären förklara
 • versuchen försöka
 • mieten hyra
 • kochen laga mat
 • reparieren reparera
 • lernen lära sig
 • rauchen röka
 • bestellen beställa
 • arbeiten arbeta

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-17-3.8120451.html

Dela