tyska 13/12

Övningen är skapad 2018-12-06 av vilmaanna. Antal frågor: 31.
Välj frågor (31)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • erfahren få veta
 • die Buchhandlung bokhandel
 • der Titel titel
 • nirgendwo ingenstans
 • die Gesundheit hälsa
 • das Kochbuch kokbok
 • häufig ofta
 • weiblich kvinnlig
 • das Handbuch handbok
 • der Bereich område
 • die Überzahl majoritet
 • der Rückgang tillbakagång
 • die Beziehung förhållande
 • das Geschlecht kön
 • weiterhin dessutom
 • verfilmen filma
 • steigern stegra
 • die Reihe serie
 • die Bücherei biblotek
 • einbauen bygga in
 • das Büchregal bokhylla
 • abschliessen låsa
 • funktionieren fungera
 • offenbar uppenbarligen
 • drucken trycka
 • der Markt marknad
 • mit Sicherheit säkerligen
 • gemütlich skönt
 • der Sessel fåtölj
 • verkürzen förkorta
 • zuversichtlich optimistisk

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/tyska-13-12.8750732.html

Dela