Ty Småord

Övningen är skapad 2019-02-07 av lexiefrick. Antal frågor: 43.
Välj frågor (43)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • etwas något
 • bitte varsågod
 • gestern igår
 • ganz hel
 • sehr mycket
 • wohin? vart?
 • zu Hause hemma
 • wann? när?
 • nicht inte
 • zurück tillbaka
 • nur bara
 • nach Hause hem
 • heute idag
 • vielleicht kanske
 • morgen i morgon
 • aber men
 • wer vem
 • schon redan
 • machmal ibland
 • immer alltid
 • jemand någon
 • nie aldrig
 • weiter vidare
 • ziemlich ganska
 • was? va?
 • links vänster
 • leider tyvärr
 • nichts ingenting
 • wieder åter
 • ohne utan
 • wie? hur?
 • jetzt nu
 • wo? var?
 • oder eller
 • kein ingen
 • warum? varför?
 • und och
 • gut bra
 • müde trött
 • rechts höger
 • hier hit, här
 • auch också
 • bald sen

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/ty-smaord.8880116.html

Dela